Koolinkäük

3. jaanuar 2015 // 0 Comments

Ma es olõq väega hää pääga opilanõ. Elläv lats, opminõ läts´ tõnõkõrd väega vaivalidsõlt. Om meelen, et [...]